Công nghệ ECOHAP

CÔNG NGHỆ SINH HỌC (BIO-ECOHAP)

Công nghệ vi sinh BIOECOHAP sử dụng các chủng vi sinh vật tại chỗ; không sử dụng các hệ vi sinh vật ngoại lai. Việc tách; nuôi và nhân giống được tiến hành với công nghệ phù hợp trong điều kiện của Việt Nam.

Nguyên vật liệu để sản xuất là những thứ dễ tìm ở Việt Nam. Công nghệ sản xuất tiêu hao ít năng lượng. Điện và khí đốt sử dụng trong sản xuất phân bón hóa học được thay thế bằng các Enzym do vi sinh vật tiết ra trong quá trình sản xuất phân bón vi sinh và đây là điểm sáng tạo quan trọng nhất của công nghệ sản xuất BioECOHAP.

Công nghệ này không đòi hỏi nhiều trang thiết bị, hóa chất đắt tiền khó kiếm và có những công đoạn công nghệ có thể thực hiện được cả ở địa phương.

Với công nghệ phù hợp này, tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người nông dân và người thu nhập thấp đều có cơ hội áp dụng để biến những nguồn dinh dưỡng tự nhiên và rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh hữu dụng, thay thế phân bón  hóa học, nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ đất, sức khỏe và mang lại thu nhập cao hơn nhờ bán sản phẩm có giá trị tốt hơn.

Điểm khác biệt của Công nghệ vi sinh BIOECOHAP là sự phối hợp đa chủng vi sinh trong một sản phẩm nên tận dụng được sức mạnh của mỗi chủng vi sinh. Mặt khác, các chủng vi sinh BIOECOHAP đã được phân lập, thuần hóa và có thể sống được cả ở môi trường có tính axit cao (PH>=3.5) nên thích hợp với cả vùng đất nhiễm phèn.

Với những ưu điểm vượt trội, công nghệ vi sinh BIOECOHAP đã được lựa chọn thực hiện nhiều chương trình dự án lớn hướng tới nền nông nghiệp an toàn phát triển bền vững như: Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020".

BIO-ECOHAP CHO TRỒNG TRỌT

BIO-ECOHAP CHO CHĂN NUÔI

BIO-ECOHAP CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CÔNG NGHỆ PHỨC CHẤT HỮU CƠ ĐẤT HIẾM TRONG NÔNG NGHIỆP (BIO.ECOHAP - RARE EARTH)

ĐẤT HIẾM TRONG TRỒNG TRỌT

ĐẤT HIẾM TRONG CHĂN NUÔI

ĐẤT HIẾM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CÔNG NGHỆ NANO (NANO-BIOECOHAP)

NANO-BIOECOHAP PHÒNG TRỪ NẤM, BỆNH, VI RUS, VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG

NANO-BIOECOHAP DIỆT KHUẨN CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI