Đội ngũ chuyên gia

ECOHAP hướng tới ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, tiên tiến nhằm giảm giá thành trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản Việt. Chính vì vậy, ECOHAP xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trong và ngoài nước đặc biệt chúng tôi chú trọng các chuyên gia đến từ các nước có nền khoa học phát triển như: Nhật Bản, Úc, Mỹ....

Chuyên gia - Viện Công nghệ sinh học Nhật Bản

Trong nước ECOHAP hợp tác toàn diện với các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Dược liệu Trung ương với mục tiêu đưa các nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống.