Năng lực ECOHAP

Tài chính

Vốn chủ sở hữu ECOHAP GROUP: 

Vốn ECOHAP Đông Bắc:

Vốn ECOHAP Tây Nguyên:

Vốn ECOHAP Miền Nam:

Nhân sự:

ECOHAP GROUP:

ECOHAP Đông Bắc:

ECOHAP Tây Nguyên:

ECOHAP Miền Nam:

Hệ thống/Chi nhánh

 

 Logistic:

Công nghệ/Nhà máy/Cơ sở vật chất khác:

Mỏ than bùn 1:

Địa chỉ: Huyện K'rông Nô - Đắk Nông

Diện tích: 14 ha

Mỏ than bùn 2:

Địa chỉ: Huyện K'rông Năng- Đắk Lắk

Diện tích: 32 ha

Công nghệ vi sinh:

Nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh:

 

Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao:

Đang tiến hành xây dựng khu sơ chế, chế biến đạt chuẩn ISO: